Научный парк профилактической медицины и охраны труда - Новейшие системы и технологии
Науковий парк профілактичної медицини та охорони праці – Новітні системи та технології

ПРО НАС

Засновники наукового парку (НП): три державні науково-дослідні інститути та п'ять науково-виробничих та промислових підприємств інших форм власності мають усю потенційну виробничу, інженерну, транспортну та соціальну інфраструктуру, передбачених Порядком погодження рішення про створення наукового парку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 р. № 93,

а саме:

1. Кадрове забезпечення. В установах-засновниках НП працюють: – 16 докторів та 39 кандидатів медичних, біологічних, технічних та фізико-математичних наук; – понад 170 інженерів різних спеціальностей, у тому числі розробники складної електронної та електромеханічної (як загальної, так і медико-профілактичної) апаратури, конструктори та технологи всіх категорій, програмісти, спеціалісти комп'ютерних та ІТ-технологій; – 220 спеціалістів інженерно-технічних та робітничих професій виробництва.

2. Виробничі площі. Загальні – понад 24 тис. м2 власних та до 2 тис. 800 м2 орендованих площ; у тому числі: - Наукові підрозділи - більше 7тис. 400 м2; - Конструкторсько-технологічні підрозділи - більше 1тис. 700 м2; - Інженерні підрозділи підготовки виробництва -1тис. 450 м2; - Безпосередньо виробничі площі - 7 тис. 780 м2.

3. Вартість основних фондов. Усього: 26 млн. 620 тис. грн., у тому числі: – прилади та наукове обладнання – понад 5 млн. 855 тис. грн. – технологічне та виробниче обладнання – близько 6млн 550 тис. грн.

4. Нематеріальні активи (зокрема, нереалізована інтелектуальна власність) – близько 59 млн. 960 тис. грн.
Зокрема, базова наукова організація та ініціатор створення наукового парку Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України для виконання статутних завдань має таку матеріально-технічну та кадрову базу: – вартість основних фондів – 4,952 млн. грн; - Загальні виробничі площі - 6464 м2; – у т. ч. площа наукових підрозділів – 4525 м2; – обладнання та прилади у кількості понад 450 одиниць загальною вартістю понад 3 055.00 тис. грн.; – інститут оснащений сучасними приладами та достатнім парком комп'ютерної техніки (більше 45), широкий вихід до Інтернету (15 робочих місць).
Зазначене матеріально-технічне забезпечення перебуває на балансі інституту на 01.04.2013 та може бути використане для виконання завдань наукового парку. В інституті працюють спеціалісти високої кваліфікації.
Усього працюючих – 186, зокрема докторів наук – 11, кандидатів наук – 19, наукових співробітників – 58, виробничий персонал – 44. Середній вік працюючих становить 40 років, науковців – 45.
На право проведення науково-дослідних та експертних робіт інститут має ліцензії та сертифікати Міністерства охорони здоров'я, Держстандарту та інше. Для забезпечення функціонування наукового парку може бути задіяно від 10 до 35% наявного наукового, інженерного, виробничого, кадрового, інфраструктурного та матеріально-технічного потенціалу учасників.

 

 

ukУкраїнська