Желтое поле пшеницы

НВЧ технології у сільському господарстві!

 

Даний виступ присвячений опису та рекламу нової технології, що передбачає використання електромагнітного (е-м) випромінювання в сільському господарстві. Необхідно відзначити, що дана область застосування е-м випромінювання - це окремий випадок, оскільки на сьогодні практично відсутні області, в яких воно не використовувалося. Більше того, згідно з роботами Нобелівського лауреата бельгійського вченого Іллі Пригожина виникнення та існування життя, а це утворення молекул, їх мутація, розмноження, можливе лише за наявності такого вивчення. Наприклад, у приміщеннях, ізольованих від зовнішнього е-м поля (підводні човни, космічні апарати), такий фон створюється штучно, що важливо для підтримки здоров'я команди.

Але повернемось до сільського господарства.

З усього спектра е-м коливання людського життя вже багато віків використовує сонячне випромінювання для підвищення урожайності сільськогосподарської продукції. Ще наші предки знали, що перед посівом желательно посівної матеріалу витримати некоторое время під сонячними лучами, т.е. підвергнути вплив випромінювання з частотою вище 400 ГГц. Положительное влияние солнечной радиации на урожайность отметил еще академик Чижевский, изучая статистику сбора зерновых в Российской империи. Найбільший урожай спостерігався саме в роки «активного» солнца.

Штучно створити стимулюючі умови за допомогою спеціальної апаратури – це завдання стояло перед розробниками установок, до яких належить установка, характеристики якої будуть перераховані нижче. При проходженні через установку продукт піддається е-м опромінення (НВЧ на частоті <450МГц), дозування якого залежить від виду та сорту продукту, а також від поставленого завдання (біостимуляція, знезараження). Усі режими викладені у технічному описі на установку.

У чому полягає механізм впливу е-м опромінення на сільгоспкультури:

— майже 90% енергії, що надходить у продукт, поглинається водою, що міститься у різних формах;

— молекула води, яка є діелектричним диполем, багаторазово, із частотою е-м поля, змінює свою орієнтацію, що призводить до перетворення цих коливань на теплову енергію та зростання температури;

— наслідком цього є зміна у мікроструктурі продукту, що призводить до покращення транспортних властивостей його капілярної системи, активізації цілого ряду ферментів, у т.ч. тих, що беруть участь у стартових механізмах проростання. Враховуючи, що в процесі опромінення температура продукту підвищується на 5-7°С, така дія не відноситься до енергетичного, а є біофізичним і біохімічним.

Для отримання таких висновків були проведені численні дослідження в таких напрямках:

- Визначення впливу е-м опромінення на посівні властивості та врожайність сільгоспкультур, поширених в Україні;

— визначення можливого мутагенного впливу на продукт за морфологічними та біологічними ознаками;

– изучение возможности объединения процессов биостимуляции и обеззараживания при облучении;

- Вивчення біологічного складу отриманого врожаю;

— вивчення впливу передпосівної обробки продукту на засухо- та морозостійкість сільгосппродукції;

- Визначення оптимальних режимів обробки для різних культур.

У проведенні зазначених досліджень було задіяно 16 інститутів профілю рослинництва, в т.ч. інститути Академії Аграрних наук України, проведено до 17 тис. дослідів на 56 культурах та 167 сортах.

Результати виконаних досліджень, а також дані аграрних господарств, що впровадили НВЧ технологію, показали:

 1. Підвищення схожості насіння після обробки:

пшениця 10-12%, ярий ячмінь 12-15%, кукурудза 10-13%, гречка 8-13% і т.д.

 1. Підвищення врожайності всіх культур: зернових та зернобобових на 10-33%, гречка та соняшник – до 65%, овочевих – до 30%, ріпак – до 50%. По всіх культурах, що вирощуються в Україні, є акти профільних інституцій та господарств.
 2. Фенологічні спостереження показали, що оброблене насіння дає рослини, які випереджають у своєму розвитку контрольні посіви, утворюють потужнішу кореневу систему, більші стебла і дозрівають на 8-14 днів раніше контрольних.
 3. Електромагнітна обробка НВЧ випромінюванням сприяє знищенню або пригніченню фітопатогенів, що дозволяє виключити передпосівну обробку насіння отрутохімікатами.
 4. Поліпшується якість сільгосппродукції. В овочах та баштанних культурах відзначається підвищений вміст сухих речовин, аскорбінової кислоти, β-каротину та інших корисних речовин.
 5. Відзначається підвищена морозо- та посухостійкість, що пояснюється розвиненою кореневою системою. Цим також пояснюється високий клас продукції за критеріями екологічної чистоти, оскільки живлення рослин здійснюється з більш чистих глибоких шарів ґрунту.

3

 

 1. В обробленому продукті відсутні генетичні зміни, що досліджено на трьох поколіннях обробленого матеріалу.
 2. Отриманий ефект стимуляції не поширюється на вирощений препарат.

 

Про економічну ефективність використання передпосівної НВЧ обробки можна судити за результатами діяльності агрофірми «Алекс» у Запорізькій області. Так, за період 2006-2008 років. сільгосппідприємство отримало додатково 11 тис. тонн зерна за економії 1,5 млн. грн. за рахунок відмови від застосування отрутохімікатів.

 

Основні результати використання

НВЧ технології стимуляції насіння агрокультур

 

 1. Обробка насіння може починатися за 90-120 днів та закінчуватися за 15 днів до посіву.
 2. Оброблене насіння має на 15-23-38,7% вище польову схожість.
 3. Обробка насіння пригнічує фітопатогени та виключає використання отрутохімікатів.
 4. Кінцева продукція в 1,6 рази чистіша, ніж отримана з необробленого насіння.
 5. Нова технологія забезпечує дострокове дозрівання врожаю на 8-10-14 днів.
 6. Обробка насіння підвищує стійкість до посухи та заморозків (при посусі збільшення становить до 50%).
 7. Низькоcхоже насіння (82-84%) дає повноцінний урожай до 70 ц/га.
 8. Нова технологія дозволяє боротися із кореневими гнилями.
 9. Після обробки насіння соняшника РН менше, ніж у контрольних (менше гіркоти).
 10. Нова технологія дозволяє отримати два врожаї з площі у південних регіонах.
 11. Из обработанных семян перезимовку переносят на 450-500 тыс. растений больше на гектар.
 12. Установка у господарстві може використовуватись протягом 11 місяців на рік, у т.ч.

– подготовка ярового клина (декабрь-апрель);

– подготовка семян на второй урожай;

– обработка семян гороха после уборки (уничтожение зерновки Брухуса);

– обработка семян озимого клина;

– обработка зерна, закладываемого на хранение.

Технічні характеристики установки:

– мощность СВЧ излучения в камере – 1,2 кВт

– производительность – 0,4 – 2,0 т/час в зависимости от продукта

– максимальная потребляемая мощность – 2,5 кВт

– температура окружающей среды – +10…+30°С

– масса, не более    –  250 кг

– габариты    –   700х895х2061мм.

 

Враховуючи, що для кожного виду продукту необхідно встановити оптимальне значення питомої енергії, установка забезпечує регулювання часу знаходження продукту в робочій камері. Відповідна таблиця додається.

У Міністерстві Агрополітики України двічі проводився круглий стіл за участю вчених, аграріїв та виробників обладнання. Даний напрямок робіт отримав схвалення, і було позначено потреба в установках 150 од., що було згодом профінансовано.

У Росії також здійснюються спроби застосування НВЧ біостимуляції в сільському господарстві. У книзі М. Калашникова "Геноцид російського народу" ігнорування даною технологією позначено як елемент геноциду.

 

 

 

 

 

 

 

ukУкраїнська