Мікрохвильова установка передпосівної обробки насіння

 

Керівникам агропромислових фірм,

 Сільгосппідприємств,  Фермерам

 

Мікрохвильова установка передпосівної обробки насіння

 

Потенційні можливості мікрохвильової технології підвищення ефективності отримання продукції з новими вищими споживчими якостями заслужили на визнання  активных и прогрессивных специалистов-аграриев.

В Украине в результате пионерских разработок, конструкторско-технологических усовершенствований, а также  более чем двадцатилетних опытов и испытаний  разработана, изготовлена и подготовлена к практическому использованию «Микроволновая установка предпосевной обработки семян», которая  доказала свою высокую экономическую эффективность, перспективность и универсальность при обработке и обеззараживании различных семян агрокультур.

Сущность предлагаемой технологии заключается в том, что при  микроволновой стимуляции ядра клетки  семян – происходит существенное повышение его  внутренней  энергии  и  потенциала,  что в свою очередь приводит  к  увеличению в  2-4 раза  энергии  их  прорастания  и  всхожести,  объема (до 3-х раз)  и силы  корневой  системы (в том числе перед зимовкой озимых), повышения морозо- и засухоустойчивости, сокращения на 10 – 12 дней сроков созревания урожая.

Також надзвичайно важливий як економічно, так і екологічно присутній паралельно передпосівної стимуляції. эффект обеззараживания семян от болезней и вредителей без применения ядохимикатов.

Технология микроволновой обработки семян разрабатывалась в Одессе, а опытное внедрение производилось в разных областях Украины: Одесса, Ивано-Франковск, Винница, Запорожье, Николаев и др. Практически везде были получены более чем положительные результаты. Результаты исследований и опыт применения были обобщены Минагропромом Украины в Методических рекомендациях “Технология микроволновой обработки семян сельскохозяйственных культур”.

Як приклад успішного застосування запропонованої технології наводимо результати, отримані в АПФ «Алекс» Запорізької області, офіційно представлені та опубліковані у збірнику «Мікрохвильові технології в народному господарстві», вип. 7-8 керівником  Фірми  В. В.  Панкєєвим.

Слід зазначити, що зазначена фірма є насінницькою, тобто. з підвищеними вимогами до якості продукції, що виробляється. Посівні площі – 6 тис. гектарів. Загальна надбавка до врожаю за рахунок підвищення врожайності насіннєвого зерна пшениці озимої сортів «Союз» і «Вікторія» та ін. за 5 років широкого використання інноваційної технології коливалася по роках у межах 15-27%, склала понад 11 тис. тонн і плюс понад 1,5 млн гривень за рахунок відмови від отрутохімікатів. Для орієнтиру в середньому за один рік за мікрохвильовою технологією оброблялося близько 1400 тонн насіння пшениці озимих та ярих сортів. Для достовірного кількісного визначення % підвищення врожайності господарство використало кілька ділянок по 10 гектарів, які засівались необробленим насінням.

Таким чином, використання  установки МВ-стимуляції посівного матеріалу значно підвищує полюву всхожість семян, ускоряє вегетацію рослин, підвищує їх стійкість к засухе, морозам, «запалам», вредителям и патогенам, а главное – підвищує врожайність практично всіх сільськогосподарських культурщо може мати вирішальне значення для общего экономического результата работы хозяйства, особенно в условиях рискованного земледелия (в первую очередь – засухи). Также следует отметить отдельно, что отримані при мікрохвильовій обробці нові властивості насіння зберігаються кілька місяцівщо дозволяє готувати насіннєвий матеріал завчасно.

У пропонованій установці повністю усунуті недоліки, що перешкоджали широкому впровадженню перспективної високоефективної інноваційної технології.

Науковий парк рекомендує зацікавленим у МВ-обробці насіння агрокультур використовувати Мікрохвильову установку та технологію роботи на ній на доступних, гнучких та взаємовигідних умовах.

Науковий парк є партнером Виробника в частині пошуку ринку, організації впровадження, навчання персоналу, гарантійного, технічного, сервісного та операторського обслуговування та супроводження..

 


Стадія: дрібносерійне виробництво

 

Технічні характеристики установки:

Живлення, В

Потужність споживана, кВт 3,0 - 6,0;

Потужність МВ-випромінювання, кВт 1,2;

Продуктивність, тн/година 0,4 – 2,0;

Вага, кг             250-300

Габарити, см           70 х 90 х 296;

               Завантаження – зверху.

Таким чином, використання установки МВ-стимуляції посівного матеріалу значно підвищує польову схожість насіння, прискорює вегетацію рослин, підвищує їх стійкість до посухи, морозів, запалів, шкідників і патогенів, а головне - підвищує врожайність практично всіх сільськогосподарських культур, що може мати вирішальне значення загального економічного результату роботи господарства, особливо у умовах ризикованого землеробства (насамперед — посухи). Також слід зазначити окремо, що отримані при мікрохвильовій обробці нові властивості насіння зберігаються кілька місяців, що дозволяє готувати заздалегідь насіннєвий матеріал.

Залишіть коментар

ukУкраїнська